Машина мет. 1:43 Toyota FJ Cruiser, откр.двери, 12см