Машина мет. 1:46 Lincoln Navigator, откр.двери, цвета в ассорт.,12см