"УМКА". МИ-МИ-МИШКИ. АЗБУКА И ЦИФРЫ. (РАСКРАСКА С ПРОПИСЯМИ).